Nabízíme individualizované školení a kurzy první pomoci

Přistupujeme individuálně ke každému objednavateli a dle jeho přání a zaměření akcentujeme vybranou problematiku v rámci našich školení. Provádíme školení zaměstnanců dle § 102 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, i školení pro studenty, žáky formou odvíjející se od jejich věku a znalostí. Kurzy pro děti provádíme zábavnou formou besed, obrázkových prezentací a diskusí na dané téma.


Zajišťujeme také školení v oblasti BOZP, PO a nutriční poradenství. Viz sekce spolupráce

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci plynoucí z  § 102, 103 zákoníku práce. Po diagnostice pracovního prostředí navrhujeme individualizované kurzy se zaměřením na možná rizika právě u vás. Školení je navrženo tak, aby zaměstnanci dokázali zvládnout bezprecedentní stresovou situaci a správně poskytnout první pomoc na pracovišti.

Kurzy upravíme dle vašich individuálních preferencí.

Kurz je složen z teoretické a praktické části. Klademe důraz na nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních figurínách.


ZÁKLADNÍ KURZ

Součástí základního kurzu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, zásadami bezpečnosti a legislativy, dále rozpoznání závažnosti stavu, ran, zlomenin a krvácení, kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest, termická poranění (popáleniny, omrzliny), bezvědomí, neodkladná resuscitace, praktický nácvik úkonů, modelové situace.

DÉLKA KURZU: 3h

CENA: 400Kč/osoba

VÝSTUP: Certifikát o absolvování základního kurzu

POKROČILÝ KURZ

Součástí pokročilého kurzu je hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Kurz také prohlubuje znalosti řešení méně obvykých situací, hromadného neštěstí. Zahrnuje důkladnější praktický nácvik dovedností a ošetřování úrazů a současnou práci více osob poskytujících první pomoc včetně souběžné komunikace se záchrannou službou.

DÉLKA KURZU: 4-5h

CENA: 550Kč/osoba

VÝSTUP: Certifikát o absolvování pokročilého kurzu

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: úvod do první pomoci, bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka).

DÉLKA KURZU: individuální

CENA: individuální

VÝSTUP: Certifikát o absolvování individuálního kurzu

Školení studentů

Kurzy pro studenty základních a středních škol připravujeme s ohledem na jejich dosavadní znalosti biologie či somatologie. Školení se skládá z teoretické i praktické části při které si studenti osvojí základní techniky zástavy krvácení, kardiopulmonální resuscitaci apod. Během kurzu klademe důraz na spolupráci a snažíme se motivovat k poskytnutí první pomoci s ohledem na jejich vlastní bezpečí. Kurzy jsme schopni individuálně upravit dle vámi požadované časové dotace okruhů poranění. Pro spestření a zdůraznění důležiosti poskytování první pomoci uvádíme zajímavé kazuistiky.


Součástí základního kurzu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, zásadami bezpečnosti, dále rozpoznání závažnosti stavu, ran, zlomenin a krvácení, kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest, termická poranění (popáleniny, omrzliny), bezvědomí, neodkladná resuscitace, praktický nácvik úkonů, modelové situace.

CENA: 200Kč/osoba

Součástí pokročilého kurzu je hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Kurz také prohlubuje znalosti řešení méně obvykých situací, hromadného neštěstí. Zahrnuje důkladnější praktický nácvik dovedností a ošetřování úrazů a současnou práci více osob poskytujících první pomoc včetně souběžné komunikace se záchrannou službou.

CENA: 300Kč/osoba

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: úvod do první pomoci, bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka).

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 2x 45min

POKROČILÝ KURZ

DÉLKA KURZU: 3x 45min

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

Kurzy pro ty nejmenší děti vedeme zábavnou formou se snahou předat jim důležité informace co nejsrozumitelněji. Naučíme je, jak se chovat při nehodách či úrazech.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

ŠKOLENÍ STUDENTŮ

ŠKOLENÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

KURZY PRO DĚTI

Kurzy pro studenty základních a středních škol připravujeme s ohledem na jejich dosavadní znalosti biologie či somatologie. Školení se skládá z teoretické a praktické části.

Při sportování na jakékoliv úrovni dochází ke vzniku úrazů až život ohrožujícím stavům. Proto je znalost první pomoci důležitou součástí vzdělání všech sportovců.

Během kurzu klademe důraz na spolupráci a snažíme se motivovat k poskytnutí první pomoci s ohledem na vlastní bezpečí.

Nabízíme školení se zaměřením na typické úrazy pro daný sport a jejich předcházení, či následné řešení.

Vhodné pro děti od 3-6let. Na závěr děti obrdží diplom a absolvování kurzu.

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci. Po diagnostice pracovního prostředí navrhujeme individualizované kurzy se zaměřením na možná rizika právě u vás.

Školení je navrženo tak, aby zaměstnanci dokázali zvládnout bezprecedentní stresovou situaci a správně poskytnou první pomoc na pracovišti.

Více informací Více informací Více informací Více informací

Školení sportovních oddílů

Znalosti provádění první pomoci ve sportovních oddílech a u sportovců obecně je velmi podceňovanou oblastí. Při sportech ať už na amatérské, či profesionální úrovní dochází ke zvýšené pravděpodobnosti vzniku různých drobých traumat až život ohrožujících stavů. Proto by každý, jež se rozhodně provádět určitou sportovní činnost, měl být seznámen alespoň se základy poskytování první pomoci a ošetřování úrázů typických pro danou činnost. V jednotlivých kurzech jsou představeny nejčastější sportovní poranění, jejich etiologie, důležitá patofyziologie, náležitá první pomoc. Systém poranění je členěn na úrazy hlavy, páteře, trupu, horní a dolní končetiny.


Součástí základního kurzu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, zásadami bezpečnosti, dále rozpoznání závažnosti stavu, ran, zlomenin a krvácení, kontrola a zajištění průchodnosti dýchacích cest, termická poranění (popáleniny, omrzliny), bezvědomí, neodkladná resuscitace, praktický nácvik úkonů, modelové situace. Důraz je kladen na pomoc při úrazech typických pro daný sport (otřes mozku, ruptura vazů, fraktury atd.)

CENA: 300Kč/osoba

Součástí pokročilého kurzu je hlubší náhled do problematiky úrázů, podrobnější výklad a způsoby řešení složitějších život ohrožujících stavů. Kurz také prohlubuje znalosti řešení méně obvykých situací, hromadného neštěstí. Zahrnuje důkladnější praktický nácvik dovedností a ošetřování úrazů a současnou práci více osob poskytujících první pomoc včetně souběžné komunikace se záchrannou službou.

CENA: 450Kč/osoba

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím a zaměřen na vámi zvolená témata a rizika. Příklady často volených témat: úvod do první pomoci, bezvědomí a dušení cizím tělesem, základní neodkladná resuscitace, zástava krvácení, autolékárnička a jak ji použít, neúrazové stavy (cévní mozková příhoda, infarkt, křeče, cukrovka).

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 3h

POKROČILÝ KURZ

DÉLKA KURZU: 4-5h

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti jsou vedeny zábavnou formou her a jiných aktivit, které obsahují řadu důležitých inormací. Naučíme děti jak přivolat první pomoc, jak se chovat při úrazech či nehodách. Vyzkouší si přístroje i vybavení, která jsou vhodná pro poskytování první pomoci. Závěrem děti obdrží diplom


V rámi základního kurzu děti naučíme jak přivolat záchrannou službu a formou her nastíníme možný postup při řešení této situace. Děti si vyzkouší různé pomucky, obvazové materiály, bandáže apod.

CENA: 150Kč/osoba

Kurz je zcela podřízen vašim osobním preferencím, časovým možnostem a zaměřen na vámi zvolená témata.

CENA: individuální

ZÁKLADNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: 80min

ZCELA INDIVIDUÁLNÍ KURZ

DÉLKA KURZU: individuální

VÝSTUP: Diplom o absolvování  kurzu

VÝSTUP: Diplom o absolvování  kurzu

Školení první pomociPro firmy, vzdělávací instituce a sportovní oddíly po celé ČR Cenová nabídkaMám dotaz

Tel: +420 776 132 367

Email: info@lekcepp.czCopyright © 2021, Václav Pekala